Đầm tơ tằm hai dây phối voan D10TH17S

3,500,000.00

Nằm trong bộ sưu tập Óng 3, dòng thiết kế có giới hạn (limited collection) trên lụa tơ tằm cao cấp, tiếp tục khai thác thế mạnh chất liệu của OZ Silk là vải tự nhiên, hoàn toàn sản xuất tại Việt Nam